Thuốc và biệt dược theo vần Q

Thông tin thuốc và biệt dược theo vần A được tổng hợp trên các nguồn như: DƯỢC THƯ QUỐC GIA VIỆT NAM, Dieutri.vn

Mục lục các thuốc theo vần Q

Qinghaosu – xem Artemisinin, Quamatel – xem Famotidin, Quelicin – xem Suxamethonium, Quenobilan – xem Acid chenodeoxycholic, Querto – xem Carvedilol, Quidex – Ciflox – xem Ciprofloxacin

Quamatel

Famotidine làm giảm tiết dịch vị do bị kích thích và dịch vị cơ bản bằng cách đối kháng với histamin tại thụ thể H2 ở các tế bào vách trong niêm mạc dạ dày.

Quinin

Quinin có tác dụng chủ yếu là diệt nhanh thể phân liệt của Plasmodium falciparum, P. vivax, P. ovale, P. malariae; ít tác dụng lên thể thoa trùng và tiền hồng cầu.