Mục lục

Mục lục tất cả các thuốc theo vần B

B.A.L – xem Dimercaprol,

BABI choco – xem Albendazol,

Baby Fever – xem Paracetamol,

Babylax – xem Glycerol,

Bạc sulfadiazin,

Baccidal – xem Norfloxacin,

Baci – IM – xem Bacitracin,

Baciguent – xem Bacitracin,

Bacimycin – xem Polymyxin B,

Bacitin – xem Bacitracin,

Bacitracin,

Bacitracina – xem Bacitracin,

Bacitracine – xem Bacitracin,

Bactine – xem Hydrocortison,

Bactocil – xem Oxacilin natri,

Bactrim – xem Cotrimoxazol,

Badil – xem Tím gentian,

Balminil DM – xem Dextromethorphan,

Banocid – xem Diethylcarbamazin,

Barazan – xem Norfloxacin,

Barcine 150 – xem Rifampicin,

Barcine 300 – xem Rifampicin,

Barcine 450 – xem Rifampicin,

Bari sulfat,

Bari Susp – xem Bari sulfat,

Barium sulfate – xem Bari sulfat,

Basaljel – xem Nhôm hydroxyd,

Bateral – xem Trimethoprim,

Baxan – xem Cefadroxil,

BayHep B – xem Globulin miễn dịch kháng viêm gan B,

BCG vaccine – xem Vaccin lao (BCG),

Bebanthene – xem Acid pantothenic,

Beclate – 50 – xem Beclometason,

Beclodisk – xem Beclometason,

Becloforte Inhaler – xem Beclometason,

Beclometason,

Baclometasone – xem Beclometason,

Beclovent – xem Beclometason,

Becodisks – xem Beclometason,

Beconase – xem Beclometason,

Beconerv Neu – xem Flurazepam,

Becosturon – xem Cinarizin,

Becotide – xem Beclometason,

Becotide Inhaler – xem Beclometason,

Becotide Rotacaps – xem Beclometason,

Bedouza – xem Cyanocobalamin và hydroxocobalamin,

Bedranol – xem Propranolol,

Beesix – xem Pyridoxin,

Befibrat – xem Bezafibrat,

Befizal – xem Bezafibrat,

Beflavina – xem Riboflavin,

Beflavine – xem Riboflavin,

Beflavine Roche – xem Riboflavin,

Behepan – xem Cyanocobalamin và hydroxocobalamin,

Belcomycin – xem Colistin,

Beldin – xem Diphenhydramin,

Belifax – xem Omeprazol,

Belustine – xem Lomustin,

Bemotin – xem Thiamin,

Benadryl – xem Diphenhydramin,

Benalapril 5 – xem Enalapril,

Benazepril,

Benca – xem Mebendazol,

Benda 500 – xem Mebendazol,

Bendopa – xem Levodopa,

Benerva – xem Thiamin,

Beneurin – xem Thiamin,

Bengal – xem Benzyl benzoat,

Benoxy 10 – xem Benzoyl peroxyd,

Bentex – xem Trihexyphenidyl,

Benylate – xem Benzyl benzoat,

Benylin – xem Dextromethorphan,

Benylin – DM – xem Dextromethorphan,

Benzac – xem Benzoyl peroxyd,

Benzagel – xem Benzoyl peroxyd,

Benzatec – xem Benzylpenicilin,

Benzathin penicilin G,

Benzathine benzylpenicillin – xem Benzathin penicilin G,

Benzemul – xem Benzyl benzoat,

Benzetacil – xem Benzathin penicilin G,

Benzhexol hydrochloride – xem Trihexyphenidyl,

Benzo –  Estradiol – xem Estradiol,

Benzo –  Gynoestryl – xem Estradiol,

Benzogen Ferri – xem Natri nitrit,

Benzoyl peroxyd,

Benzoyl peroxide – xem Benzoyl peroxyd,

Benzyl benzoat,

Benzyl benzoate – xem Benzyl benzoat,

Benzylpenicilin,

Benzylpenicillin – xem Benzylpenicilin,

Beprogel – xem Betamethason,

Beprosone – xem Betamethason,

Berkamil – xem Amilorid hydroclorid,

Berkfurin – xem Nitrofurantoin,

Berlicetin – xem Cloramphenicol,

Berlorid – xem Trimethoprim,

Berlthyrox – xem Levothyroxin,

Berotec – xem Fenoterol,

Besivit “100” – xem Thiamin,

Beta – Cardone – xem Sotalol,

Beta prograne – xem Propranolol,

Beta – val – xem Betamethason,

Betabion – xem Thiamin,

Betacard – 50 – xem Atenolol,

Betacillin – xem Phenoxymethyl penicilin,

Betadine – xem Povidon iod,

Betadine Dermique – xem Povidon iod,

Betadine Gargarisme – xem Povidon iod,

Betadine Scrub – xem Povidon iod,

Betaferon (interferon beta – 1b) – xem Interferon beta,

Betaloc – xem Metoprolol,

Betamethason,

Betamethasone – xem Betamethason,

Betamin – xem Thiamin,

Betamine – xem Thiamin,

Betanase – xem Glibenclamid,

Betapace – xem Sotalol,

Betapen – xem Phenoxymethyl penicilin,

Betaseron – xem Interferon beta,

Betatop – xem Atenolol,

Betatrex – xem Betamethason,

Betaxolol,

Betnelan – xem Betamethason,

Betnesol – xem Betamethason,

Betneval – xem Betamethason,

Betnovate – xem Betamethason,

Betoptic – xem Betaxolol,

Betron – xem Inteferon beta,

Bevifort – xem Thiamin,

Bevita – xem Thiamin,

Bevitine – xem Thiamin,

Bezafibrat,

Bezafibrate – xem Bezafibrat,

Bezalip – xem Bezafibrat,

Bezalip Retard – xem Bezafibrat,

Bezatol – xem Bezafibrat,

Bi – Chinine – xem Quinin,

Bi – Profenid – xem Ketoprofen,

Biaxin – xem Clarithromycin,

Bicarbonat de Sodium – xem Natri bicarbonat,

Bicef – 500 DT – xem Cefadroxil,

Bicillin – xem Benzylpenicilin,

Bicillin LA – xem Benzathin penicilin G,

Bicina – xem Natri bicarbonat,

Bid – 500 – xem Cefadroxil,

Bidimalaquin – xem Cloroquin,

Bidiocyn – xem Tetracyclin,

Bidiocyn 250 – xem Tetracyclin,

Bidox – xem Doxycyclin,

Bilarcil – xem Metrifonat,

Bilo – xem Acid chenodeoxycholic,

Biltricide – xem Praziquantel,

Bio – Tn – xem Biotin,

Biocef – xem Cefalexin,

Biocisplatin – xem Cisplatin,

Biocolix – xem Colistin,

Biodermin – xem Econazol,

Biodroxil – xem Cefadroxil,

Biofanal – xem Nystatin,

Biogast – xem Bismuth subcitrat,

Biogen – xem Gentamicin,

Biomargen – xem Gentamicin,

Biomax – xem Clotrimazol,

Bioperazone – xem Cefoperazon,

Biotin,

Biotine Roche – xem Biotin,

Biozorane – xem Ketoconazol,

Biperiden,

Biquin – xem Quinin,

Biquinate – xem Quinin,

Birocin – xem Gentamicin,

Bisac – Evac – xem Bisacodyl,

Bisacodyl,

Bisalaxyl – xem Bisacodyl,

Bisco – Lax – xem Bisacodyl,

Bisemux – xem Acetylcystein,

Biseptol – xem Cotrimoxazol,

Bismuth subcitrat,

Bismuth subcitrate – xem Bismuth subcitrat,

Bismuth subcitrat keo – xem Bismuth subcitrat,

Bisulquin – xem Quinin,

Blenoxane – xem Bleomycin,

Bleocin – xem Bleomycin,

Bleomycin,

Bleph – 10 – xem Sulfacetamid natri,

Bliconol – xem Atenolol,

Blustine – xem Lomustin,

Bonaone – xem Piroxicam,

Boric acid – xem Acid boric,

Borofax – xem Acid boric,

Boroformol – xem Acid boric,

Borsyre – xem Acid boric,

Boxol – xem Dalteparin,

BQL – 5 – xem Enalapril,

Breathe – Pree – xem Natri clorid,

Bredin – xem Nimodipin,

Brek – xem Alendronat natri,

Breofen – xem Ibuprofen,

Brevinaze – xem Ketamin,

Brexin – xem Piroxicam,

Brisporin – xem Cefapirin,

Bristagen – xem Gentamicin,

Bristopen – xem Oxacilin natri,

Brobeta – xem Propranolol,

Broflex – xem Trihexyphenidyl,

Bromed – xem Bromocriptin,

Bromo – kin – xem Bromocriptin,

Bromocriptin Richter – xem Bromocriptin,

Bromocriptin,

Bromocriptine – xem Bromocriptin,

Bronchodilaten – xem Isoprenalin,

Bronchopront – xem Ambroxol,

Broxol – xem Ambroxol,

Brufen – xem Ibuprofen,

Brulamycin – xem Tobramycin,

Brulex – xem Kẽm oxyd,

Budecort – xem Budesonid,

Budesonid,

Budesonide – xem Budesonid,

Budolfen – xem Ibuprofen,

Buminate – xem Albumin,

Bupiforan – xem Bupivacain hydroclorid,

Bupivacain hydroclorid,

Bupivacaine hydrochloride – xem Bupivacain hydroclorid,

Buprenex – xem Buprenorphin,

Buprenorphin,

Buprenorphine – xem Buprenorphin,

Buscopan – xem Butylscopolamin,

Buscopan (dạng bromid) – xem Butylscopolamin,

Buserelin – xem Thuốc tương tự hormon giải phóng gonadotropin,

Butafen – xem Ibuprofen,

Butovent – xem Salbutamol (sử dụng trong nội khoa hô hấp),

Butylscopolamin,

Butylscopolamine – xem Butylscopolamin,

Bykomycin – xem Neomycin,

 

Thông tin thuốc và biệt dược được tổng hợp trên các nguồn như: DƯỢC THƯ QUỐC GIA VIỆT NAMDieutri.vn

Tuyệt đối không tự sử dụng thuốc khi chưa có sự tham vấn từ bác sĩ, dược sĩ. Tham khảo thêm Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của chúng tôi.

Thuốc cùng danh mục

Bromhexin Actavis: thuốc điều trị ho và tăng tiết đờm

Bromhexin Actavis điều trị triệu chứng các bệnh lý đường hô hấp, với ho khan và khó khạc đàm, tăng tiết dịch phế quản trong các bệnh về khí phế quản, bao gồm: viêm phế quản co thắt, viêm phổi, giãn phế quản, COPD, lao phổi, bệnh bụi phổi.

Briozcal: thuốc phòng và điều trị bệnh loãng xương

Briozcal, phòng và điều trị bệnh loãng xương ở phụ nữ, người có tuổi, người hút thuốc lá, nghiện rượu và các đối tượng nguy cơ cao khác như: dùng corticoid kéo dài, sau chấn thương hoặc thời gian dài nằm bất động.

Brilinta: thuốc ức chế kết tập tiểu cầu chống đông máu

Brilinta chứa ticagrelor, một thành phần của nhóm hóa học cyclopentyltriazolopyrimidin, một thuốc dạng uống, có tác động trực tiếp, đối kháng thụ thể P2Y12 chọn lọc và tương tác thuận nghịch, ngăn cản quá trình hoạt hóa và kết tập tiểu cầu phụ thuộc P2Y12 qua trung gian ADP adenosin diphosphat.

Bridge Heel Balm: thuốc làm mềm dịu và chữa chứng da dầy

Kem Bridge Heel Balm được đặc chế làm mềm dịu và chữa chứng da dầy, khô cứng và nứt nẻ toàn thân, gót chân, bàn chân và ngón chân. Điều trị các mảng da chai sần, bị tróc, bong vẩy trong các bệnh á sừng, chàm khô, viêm da cơ địa, vẩy nến, da vẩy cá.